เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ UFABET
เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บ ufabethsr.com ที่จัดทำเพื่อให้ผู้ให้บริการทุกท่านศึกษาอย่างละเอียด

Privacy Policy

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บ ufabethsr.com ได้มีการจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่อจัดเก็บ และรักษาข้อมูลของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของเรา

  • การจัดเก็บข้อมูล

เว็บ ufabethsr.com ของเรามีการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับมาด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงที่ป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสีย

  • การรวบรวมข้อมูล

เว็บ ufabethsr.com ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ให้บริการ ผ่านการสมัครสมาชิก การใช้บริการ และคุกกี้ของเว็บไซต์

  • การนำข้อมูลไปใช้

เว็บ ufabethsr.com จะมีการนำเอาข้อมูลที่ได้รับมา ใช้ในการพัฒนา และปรับปรุงเว็บไซต์ความต้องการของผู้ใช้บริการ

  • การแบ่งปันข้อมูล

เว็บ ufabethsr.com ไม่มีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้บริการให้แก่บุคคลภายนอก

  • อายุของผู้ใช้บริการ

เว็บ ufabethsr.com มีการจำกัดอายุของผู้ใช้บริการไว้ที่ 21 ปีขึ้นไป หากพบข้อมูลของผู้ใช้บริการอายุไม่ถึงกำหนดจะมีการลบข้อมูลทันที

  • ช่องทางการติดต่อ

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม กับเจ้าหน้าที่ทีมงานได้ผ่านทาง contact@ufabethsr.com 

  • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว นี้ได้รับการบังคับใช้งานตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2015

เว็บ ufabethsr.com ขอมีสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายตามเห็นสมควรโดยที่ไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า